Writings by
Karin Granstrand

MATERIAL I RÖRELSE

Written piece for the catalogue/exhibition entitled: PANDORA - a Textile Rendezvous.
2020

PANDORA - a Textile Rendezvous is an initiative for a new exhibition space dedicated to textile art. Initiators are Emma Hasselblad, Anja Fredell, Ellen Dynebrink and Lotta Grimborg.

Click title for full text
Swedish only
Att fördjupa mig i en annan konstnärs praktik är ett sätt att börja försöka förstå en annan människas perspektiv, intresse och fokus. En konstnärlig praktik är bara ett litet utsnitt av en tankeverksamhet men det är spännande att upptäcka vad en konstnär valt att lägga sin tid på – för det tyder på att det är något viktigt. När jag besöker utställningar får jag möta verk som behandlar vitt skilda ämnen. I skrivandets stund minns jag helt plötsligt Hannah Ryggens politiska vävar, Louise Bourgeois personliga skulpturer och Richard Tuttles subtila verk av både ståltråd och textil. Det är just denna variation av intryck som är fascinerande med utställningsbesök, att vid varje besök förflyttas in i en tematik, eller en personlig berättelse, som jag själv inte har sökt upp. Kanske öppnar jag ögonen för nya tankar, berättelser, erfarenheter eller teorier. I längden skapar detta, tror jag, både kunskap, förståelse och empati.
 

THERE IS NEVER A PROPER
COLOR FOR ANYTHING


Concerning geometry
2020

Click title for full text

In 360 B.C Plato associated four of the Platonic solids with the classical elements: earth, water, air and fire. The octahedron was linked to the element of air. When I was creating my version of the octahedron I was initially thinking about a light, pale blue color. Presumedly inspired by the sky: a fresh, cooling breeze or the feeling of being completely blown through by a strong but delicious breath of wind. But suddenly the covid-19 outbreak was everywhere and overnight the air didn’t feel light blue – or transparent – at all. Light blue was no longer the proper color for my version of the octahedron. In fact, there is never a proper color for anything.

THE DOT IS DIMENSIONLESS
AND NON-EXISTENT


Concerning geometry
2019

Click title for full text

John Michell thought that in order to live happily people must incorporate sacred proportion into their lives. I am not so sure about that. But I do find sacred geometry – and geometry in general – intriguing.

Geometric features keep me satisfied [they never make me angry]. Abstraction – regardless of two or three dimensions or moving images – in general maintain my interest for a longer period of time. I can appreciate screen-printed celebrities, figurative paintings and black and white photography showing human beings doing all sorts of stuff, but my interest cools down considerably faster.

After some time, also the underlying theories or stories told by the artists or curator start to disappear from my mind, leaving only the visual expression. What is visible is what exists in that space.

SEARCHING FOR NOVELTIES

Concerning stuff, material, matter
2019

Click title for full text

A long time ago in a galaxy far, far away material was extracted. Material was extracted, carried, sold and eventually shipped. Someone – even more far away – planned and ordered a specific product, regardless of whether there was a need or not. Ideas and material hovered around in space, now and then they bumped into a desire for wealth. Products were manufactured. Packed and shipped. Sold and bought. Used and tossed away. Some items even got lost and are still floating around in some state. All available.  

OVERWHELMED AND AMBIVALENT

SURVIVAL HANDBOOK
A survival guide with artists' writings by Sara Anstis, Anna Bak, Karin Granstrand, Rhiannon Inman-Simpson, Nina Jensen, Sheri Nault and Alexis RodrÍguez Cancino.
2018

Click title for my full text
May 12th. I have not been practicing. It’s hard to focus right now, my mind seems to wander in every possible direction. In addition, my physical fitness is not the best. This might be a really bad decision. I’m not prepared. I’ve never done this before. Will I survive?

Do not procrastinate. Make to-do lists, follow them and check one point at a time. Remember, routines create peace of mind. Eat when you are hungry, surround yourself with the right equipment and do not forget to take breaks. Rest your feet, change socks at least once a day. Be practical, but dress comfortably. Think about what you really need; leave everything else behind.

May 13th. The rain is pouring down. A wind shelter keeps me dry for the moment.

SÅ SOM EN PLATS BLEV BEKANT

Written during my stay at AiR Bygdeträsk
2018

Click title for full text
Swedish only
Utanför dörren finns en liten altan. Jag sitter på stolen, jag sitter på trappan och jag sitter direkt på trägolvet. Ibland sitter jag på gräset. Det är viktig att sitta på alla platser för att finna den bästa. Oftast är direkt på trägolvet det allra mest bekväma. Jag plockar bland sakerna som finns i trädgården. Barkbitar, pinnar och ett stuprör som ligger på marken. Bakom det lilla förrådet hittar jag tegelpannor, träbitar, en svart plastkruka, klöver, en vit metallställning, häftstift och ett hockeymål. De hör till den här platsen och så vitt jag vet har de alltid funnits här. En del av föremålen förevigas på mitt vita papper. Ingen kontur blir den andra lik.

GULD OCH GRÖNA SKOGAR

Publication
2017

Made possible with support from Steneby AiR
Number of pages: 20
Edition: 100

Click title for full text
Swedish only
Det finns ingen början och det finns inget slut. En dag blir bara till en annan. Tvättiden visade sig helt plötsligt vara igår. En djupfryst mammut når ytan och sprider sjukdom. Jorden är ingenting mer än en liten blå prick. Allting hänger i osäkra trådar, svävar nästan i luften. Det är tejpat precis så att det håller, det behövs aldrig mer tejp än nödvändigt. Men det kan också när som helst brista. Limmet kan släppa, under ytan finns alltid bubblor.

Men det går alltid att tejpa om. Återskapa på nytt. När som helst kan det bli något annat, något annat som är mycket bättre och passar in i tiden där vi är – inte nu – men snart.
Karin Granstrand   ·   hello (at) karingranstrand.com   ·   list of works   ·   200gramlupin.se   ·   stuffmystuff.com